Java & DevOps

'Java & DevOps' je po številu predavanj najširše področje na konferenci MakeIT 2018, zato tudi konferenco pričenjamo z glavnim keynote predavanjem s tega področja. Glavnina predavanj se povezuje z Javanskimi razvojnimi tehnologijami in rešitvami, vse več je govora o prehajanju iz razvoja v operativo, zato smo Javi letos priključili tudi področje DevOps. Govorili bomo o rešitvah za veliko količino podatkov, tehnologijah kot so Kafka, Cassandra, obladovali clustre s K8s, nismo pa pozabili tudi na izid JDK 11.

Zvone Gazvoda

Avtomatizacija neprekinjene integracije in DevOps


Zvone Gazvoda
UL FRI

S prehodom v arhitekturo mikrostoritev in cloud-native arhitekture postaja avtomatizacija neprekinjene integracije (Continous Integration) še toliko bolj pomembna, saj ročno obvladovanje velike množice storitev in APIjev ni možno.

Read more...
Dmitry Vinnik

Back to the CompletableFuture: Concurrency in Action


Dmitry Vinnik
Salesforce

Starting Java 8, the main focus of many developers was on Functional Programming in Java including Streams, Optional, and Functional Interfaces. However, there were more amazing features introduced along the way which has changed Java programming.

Read more...
Aljoša Vister

Big data (Elasticsearch, Kafka in Kafka streams) v Skupini SIJ


Aljoša Vister
SIJ Acroni D.O.O.

Elasticsearch, Kafka in Kafka streams uporabljajajo največja svetovna podjetja za pomoč pri upravljanju z velikimi količinami podatkov.

Read more...
Marko Derganc

Cassandra 123


Marko Derganc
Iskratel d.o.o.

Cassandra, ki je NoSQL podatkovna baza, dobro znana v BigData svetu. Primerna pa je lahko tudi za rešitve, kjer se zahteva:neprestana razpoložljivost podatkovne baze, trajnost podatkov, enaka odzivnost ne glede na količino zapisov v bazi.

Read more...
Marko Polak

Centralni logirni sistem z uporabo odprtokodnih rešitev za upravljanje velikih količin podatkov - s poudarkom na iskalniku.


Marko Polak
Medius d.o.o.

Vsak ki se dnevno ukvarja z razvojem ali nadzorom nad delovanjem ene ali več aplikacij se zaveda pomembnosti logiranja različnih nivojev izvajanj aplikacije. Logiranje je namreč ključno za odpravo napak, ugotavljanje ozkih grl pri delovanju aplikacije ter za zagotavljanje stabilnega dolgoročnega delovanja aplikacije.

Read more...
Igor Buzatović

Developing scalable, cluster ready applications is easier with Apache Kafka


Igor Buzatović
Inovativni trendovi d.o.o.

For many server side applications built today, scalability and high availability is "must have" requirement. Achieving horizontal scalability is not a trivial task.

Read more...
Dmitry Vinnik

Do you even Function? Guiding Through Functional Interfaces


Dmitry Vinnik
Salesforce

Since Java 8 was introduced with its support for Lambda, Optional and Functional Interfaces, Java developer got their hands on an amazing ground of Functional Programming. While it has been widely supported in other OOP languages, only starting from JDK8, Java community got a new way to develop their code.

Read more...
Miha Vidmar

Experience from building a working product on blockchain (and in Java)


Miha Vidmar
ICONOMI

For over a year, ICONOMI has had a live platform integrated with multiple blockchains. Because our platform is built on Java, we will briefly discuss how the platform was built and provide a feel for our architecture.

Read more...
Dalibor Topić

Fast Forward to JDK 11!


Dalibor Topić
Oracle Corporation

In this talk, you'll learn about the new features in JDK 11, the first long-term support (LTS) release in a new, faster Java SE release cadence.

Read more...
 Ciaran Byrne

GIGA Ops: Blending your Engineering and Operational skills to deliver a highly available cloud service


Ciaran Byrne
Red Hat
Based on real-world experiences from the team behind the Red Hat Mobile Application Platform (RHMAP), discover some highly effective ways to engineer additional capabilities into your product that will enable it to be operated and managed without the need for your developers to be on-call.
Read more...
Dimitris Andreadis

Goin agile with kanban - the Red Hat Jboss EAP story


Dimitris Andreadis
Red Hat

Everyone seems to be choosing (or better: be forced to use) Scrum these days, but is this the only option?

Read more...
Bojan Dolinar

How we ditched Hibernate and loved it!


Bojan Dolinar
Solvera Lynx

Certain tools, as powerful and useful as they might be, can stealthily lock you into a dangerous mindset that is hard to lose.

Read more...
Dimitris Andreadis

Java EE is dead - long live Jakarta EE!


Dimitris Andreadis
Red Hat

The events of 2017 were cataclysmic for Java EE: Java EE 8 was released, MicroProfile produced 2 releases and 7 new microservices focused APIs, and both of them moved over to the Eclipse Foundation, with Oracle choosing to open source everything!

Read more...
Dalibor Topić

JDK Updates & OpenJDK


Dalibor Topić
Oracle Corporation

In this talk we'll discuss how updates to OpenJDK releases are developed in the OpenJDK JDK Updates Project.

Read more...
Marko Lukša

Kubernetes - the (not so?) hospitable place for stateful apps


Marko Lukša
Red Hat

By now you’ve certainly heard of Kubernetes. You’ll hear things like: “it makes deploying and managing large-scale apps very easy.”.

Read more...
Jan Meznarič in Matjaž B. Jurič

Napredni koncepti komunikacije: gRPC, GraphQL in pretočni dogodki


Jan Meznarič in Matjaž B. Jurič
UL FRI

S prehodom na arhitekturo mikrostoritev postaja vedno bolj pomembna komunikacija med (mikro)storitvami. Če je do sedaj veljalo, da storitve komunicirajo preko protokola REST, bomo v prispevku pregledali tri novejše koncepte komunikacije.

Read more...
Roman Naglič

Naše izkušnje pri vpeljavi Event Sourcing ter CQRS principov pri implementaciji rešitve doZdravnika


Roman Naglič
SRC Infonet d.o.o

Ko smo se v podjetju SRC Infonet odločali, kakšno arhitekturo uporabiti za rešitve doZdravnika, smo se najprej odločili za klasično arhitekturno rešitve JEE z uporabo aplikacijskega strežnika, JPA specifikacije za dostop in shranjevanje podatkov ter komunikacijo prek REST vmesnikov.

Read more...
David Delabassée

Serverless Java... in action!


David Delabassée
Oracle Corporation

Serverless computing and FaaS (Function as a Service) are the new blacks! They radically change how software is organized, deployed, and charged for.

Read more...
Matija Dujmovič

Spring HATEOAS hypermedia-driven web services, and clients that understand them


Matija Dujmovič
KING ICT

HATEOAS is without a doubt, the least understood pillar of REST. It seems difficult to implement and shows no immediate reward for it, so many developers don't even bother.

Read more...
Vedran Pavić

Spring Security 5: The New OAuth 2.0 Stuff


Vedran Pavić
Infinum d.o.o.

Spring Security 5.0 introduced the next generation OAuth 2.0 support with new Client support, in shape of the OAuth 2.0 Login feature which implements the Authorization Code Grant flow.

Read more...
Mark Little

The State of Cloud-Native Development


Mark Little
Red Hat

Since the dawn of the cloud, developers have been inundated with a range of different recommended architectural approaches such as Web Services, REST or microservices, as well as just as many different frameworks or stacks, including AWS, Java EE, Spring Boot and now Eclipse MicroProfile. Throw in the explosion of programming languages, such as Golang and Swift and it's no wonder a developer today could be forgiven for being confused about where is the right place to start. In this session we will look at real world experiences and feedback from Red Hat communities and customers on what they are using and why, as well as recommend some starting positions for new developers to this space and perhaps some forward looking predictions of things to come.

Read more...