Database development

V področje 'Database deveploment' so uvrščena predavanja, ki so povezana z razvojnimi orodji, ki nam jih nudi Oracle. Aktualne so novosti, ki nam jih prinaša nova verzija Oracle podatkovne baze 18c in seveda nova verzija Oracle Application Express-a APEX 18.1.. Ravno ti dve temi bosta tudi glavna nit 'Database development' predavanj. Govorili bomo pa tudi o Dockerju za razvijalce, Oracle Textu, migraciji Oracle Forms v APEX, ...

 Marko Gorički

APEX 18.1 "hidden" features


Marko Gorički
BiLog

You probably heard about all those major features in new APEX release like REST enabled SQL support, REST service consumption and new create app wizard.

Read more...
Aljaž Mali

APEX Internal Workspace


Aljaž Mali
Abakus Plus d.o.o.

After installation of APEX we can login only to one workspace - internal. In this workspace we can create “real” workspaces. Most likely this step is known to many APEX developers.

Read more...
Carsten Czarski

Application Express: Current Status and News from Development


Carsten Czarski
Oracle Corporation

This presentation will give an overview on the existing Application Express Release 18.1 and will also cover first experiences with the new features like REST consumption, REST Enabled SQL or others.

Read more...
Alan Arentsen

Closing the gap between APEX and JET


Alan Arentsen
Arentsen Database Consultancy

Oracle JET offers a lot of fancy new content to use in your web application. But it isn't a low-code platform. And going from a low-code APEX environment to a hardcode JavaScript platform can be difficult.

Read more...
Urh Srečnik

ddlfs, PL/SQL koda prikazana kot lokalni datotečni sistem


Urh Srečnik
Abakus Plus d.o.o.

Na predavanju bo prikazana praktična uporaba klasičnih Linux orodij iz ukazne vrstice (kot so na primer git, vim, grep, sed, …), ki se po novem lahko uporabljajo za delo s PL/SQL kodo, ki prihaja neposredno iz podatkovne zbirke.

Read more...
Alex Nuijten, Roel Hartman

Developing APEX on the Exadata Express Cloud Service


Alex Nuijten, Roel Hartman
allAPEX in APEX Consulting
When you develop an APEX application, it doesn't matter if the database is in the Cloud or on Premises" is often heard, however this is not entirely true.
Read more...
Roel Hartman

Docker for Database Developers


Roel Hartman
APEX Consulting
This session will briefly cover the Docker basics, but then we will dive in into the more intermediate use of Docker.
Read more...
Wolfgang Scherrer

How to get from Oracle Forms / Oracle APEX


Wolfgang Scherrer
infomArt GmbH / SAOUG (RSA)

The session will show how you can transform any existing Oracle Forms application to Oracle Apex, or how easy it is to generate APEX applications if you are a former Oracle Designer user.

Read more...
Domen Ocepek

Intuitivno osebni HRM portal - HRBOT24/7 razvit v APEX-u


Domen Ocepek
Kopa d.d.

Predstavitev rešitve, ki je ključna pri digitalizaciji kadrovske funkcije. Razvita je bila s posebnim poudarkom na odlični uporabniški izkušnji. Implementirana je v podjetjih z več kot 1000 zaposlenimi.

Read more...
Richard Martens

Knock yourself out with APEX and knockout.js


Richard Martens
Smart4solutions BV

Since Oracle JET has been an integral part of APEX we have the option of using knockout.js shipped with APEX.

Read more...
Zoran Tica

Kreiranje QR kodov iz Oracle podatkovne baze


Zoran Tica
ZT-TECH
Na predstavitvi želim predstaviti postopek kreiranja QR kodov neposredno iz Oracle podatkovne baze z uporabo izključno PL/SQL programske kode.
Read more...
Alex Nuijten

Oracle database 18c for Developers


Alex Nuijten
allAPEX
Do you want to get up to speed with the most current release of the Oracle database?
Read more...
Niall Mc Phillips

Oracle Text - A powerful tool for Oracle APEX (and other) developers


Niall Mc Phillips
Long Acre sàrl
Oracle Text is included with every edition of the Oracle database - even the free Express Edition (XE). Many APEX applications can benefit from adding its powerful search capabilities.
Read more...
Andrej Grlica

Razveseli uporabnika z JavaScript-om


Andrej Grlica
Abakus Plus d.o.o.

Predavanje je namenjeno številčni uporabnosti JavaScript-a znotraj Oracle Application Express aplikacij. Cilj je končnim uporabnikom olajšati delo kot tudi izboljšati delovanje aplikacij.

Read more...
Peter Raganitsch

You don't need any Javascript, CSS or HTML Knowledge for APEX


Peter Raganitsch
FOEX GmbH

You just started with Oracle APEX and now you've heard all the experts this conference talking about Javascript, CSS, HTML? Don't be afraid, you don't need any of those to be a successful APEX Developer.

Read more...