Database

Se je v današnjih IT rešitvah sploh še potrebno ukvarjati z 'Database administracijo', je aktualno vprašanje zadnjih nekaj let? Na to vprašanje ne poznamo direktnega odgovora, dejstvo pa ostaja, da marsikateri IT sistem DBA še vedno potrebuje. Na predavanjih domačih in tujih predavateljev se bomo dotaknili paralelnega izvajanja, replikacije podatkov, upgrade-ov, kompresij velikih baz podatkov, novostim Oracle baze, ... in pregledali, kaj nam nudi baza PostgreSQL.

Piet de Visser

A Database is Smart


Piet de Visser
PDVBV

Yes, A Database is Smart. But implementations can be dumb, panicky animals, and you know it (yes, that movie) The current buzz about SmartDB is correct: Most applications use a database, and a good application can and should utilise the capabilities of that database where possible. And there is room for Improvement.

Read more...
Piet de Visser

Adventuring into PostgreSQL


Piet de Visser
PDVBV

Eehh..., Can you do this with PostgreSQL ?

Yes. We can.

Read more...
Philippe Fierens

Building a Wall(et) for your database


Philippe Fierens
FCP
Security is more and more often in the news. How can you make your environment safer? TDE, SSL , certificates, …they have one thing in common they all make use of Wallets.
Read more...
Ferenc Mosolygó

Circumstances when the database options are unavoidable


Ferenc Mosolygó
Oracle presales - SEE region

The Database options are powerful add-ons, which can basically change and customize the behavior of the data processing.

Read more...
Jakob Holešek

Hybrid Columnar Compression - kratek pregled in izkušnje v praksi z bazami velikosti nekaj TB


Jakob Holešek
UBS Solutions AG, London Branch
Hybrid Columnar Compression (HCC) je možnost višje kompresije podatkov na sistemih Exadata.
Read more...
Robert Korošec

Novosti v Oracle 18c (za oblak in prostor)


Robert Korošec
Oracle Software d.o.o.

Avgusta 2017 je Oracle naredil veliko spremembo pri verzioniranju programske opreme. Tako smo se poslovili od modela, ki je bil v uporabi zadnjih 17 let, od verzije 9iR1/9iR2, kjer je prva verzija veljala za razvojno, druga verzija je veljala za stabilno s daljšim časom podpore.

Read more...
Patrick Jolliffe

Questions of Identity: Windows SSO to Oracle Databases with Kerberos


Patrick Jolliffe
Li & Fung Trading Ltd

If they are already logged in to a Windows domain, and you are asking your people to connect to your Oracle databases with a database username and password then (in my humble opinion) you are doing it wrong!

Read more...
Sergej Rožman

RAID je mrtev, naj živi CEPH


Sergej Rožman
Abakus Plus d.o.o.

Že dolgo časa se kot glavni način zaščite podatkov pred okvarami podatkovnih nosilcev uporabljajo različne oblike RAID polj. Gre za genialno rešitev, katere blišč pa je s časom vseeno nekoliko zbledel.

Read more...
Lovro Vreš

Zagotavljanje replikacije podatkov za Oracle podatkovno bazo SE


Lovro Vreš
Kopa d.d.
Veliko podjetij se srečuje z izzivom, kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje. Za neprekinjeno poslovanje je potrebno zagotoviti tudi zanesljivo delovanje vsaj osnovnih IT storitev.
Read more...